Keräykset

Seinäjoen 4H-yhdistys järjestää Seinäjoen alueella lannoite- ja siemensäkki-,  rautaromu-, SER- ja akkukeräyksiä. Tarkemmat tiedot, keräysajat- ja paikat eriteltyinä.

Toimimalla OHJEIDEN MUKAISESTI tuet paikallista nuorisotyötä ja olet mukana 4H-järjestön tekemässä ympäristökasvatustyössä!