Kotitalousvähennys

4H-yhdistyksen tiettyjä työpalveluja käyttänyt henkilöasiakas voi saada kotitalousvähennystä. Vähennyksen voi saada kotiin tai vapaa-ajanasunnolle hankituista palvelusta. Vähennystä saa tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista maksettujen korvausten perusteella. Vähennyksen saa myös henkilön tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien kotona tai vapaa-ajanasunnolla tehdystä työstä. Vähennyksen määrä on enintään 2 400 euroa vuodessa. Vähennettävien kustannusten omavastuu on 100 euroa.

Kotitalousvähennyksen määrä on 45 % 4H-yhdistykselle maksetusta työkorvauksesta. Täyden 2 400 euron vähennyksen saa, jos vuoden aikana ostettujen palveluiden työn osuus on yhteensä noin 5 557 euroa tai enemmän.

Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennykset.  

Kotitalousvähennyksen voi tehdä sinä vuonna, jona korvaus on maksettu. Vähennystä tulee vaatia veroilmoituksessa ja liittää veroilmoitukseen verohallinnon lomake 14. Sen voi täyttää verkossa www.vero.fi/veroilmoitus  tai paperisena.

Verottaja myöntää kotitalousvähennyksen ansiotuloista ja pääomatuloista suoritettavista veroista verojen määrien suhteessa.

Asiakkaan tulee muistaa säilyttää kotitalousvähennykseen oikeuttavat laskut sekä niiden maksukuitit veroilmoitusta varten.

Tarkempia tietoja kotitalousvähennyksestä löytyy mm. verohallinnon nettisivuilta osoitteesta www.vero.fi.

Verohallinnon taulukko kysytyimmistä kotitalousvähennykseen oikeuttavista töistä http://vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys/Taulukko_kysytyimmista_kotitalousvahenny%289231%29